Pause
Lecture
Moteur de recherche d'offres d'emploi GEODIS

Teamleader E-Commerce M/V


Vacaturegegevens

Algemene informatie

Entiteit

GEODIS is a Supply Chain Operator ranking among the top companies in its field in Europe and the World. GEODIS, which is part of SNCF Logistics, which in turn is a business line of the SNCF Group, is the number one Transport and Logistics operator in France and ranked number four in Europe. The international reach includes a direct presence in 67 countries and a global network spanning over 120 countries.

Why join us ?

Transport and Logistics form a key sector in the world economy. As a major international player on this sector, GEODIS is geared to full satisfaction of all stakeholders, starting with its workforce, more than 39500 men and women worldwide who share the same values of commitment, innovation, trust, solidarity and passion that form the pillars of GEODIS corporate strategy.  

Referentie

2020-5373  

Functiebeschrijving

Contractsoort

Contract voor bepaalde tijd - full time

Duur van de overeenkomst

12 monhs

Functie

Fonction - Opérations Logistique

Functietitel

Teamleader E-Commerce M/V

Exigences et contraintes du poste (horaires de travail...)

Functie-eisen
• Afgeronde relevante opleiding op MBO niveau of verkregen door kennis en/of ervaring.
• Kennis van en ervaring in de logistieke sector.
• Kennis van geautomatiseerde distributie- en opslagsystemen.
• Kennis van office applicaties.
• Beschikbaar voor werk tot 23 uur 's avonds.
• Certificaat ten behoeve van de relevante interne transportmiddelen (bv hef- en/of reachtruck, TSP) is een pré.
• Voorafgaand aan de start van het dienstverband dient een werknemer met de Nederlandse nationaliteit een Verklaring Omtrent Gedrag af te geven aan GEODIS, welke op basis van een door GEODIS afgegeven profiel aangevraagd wordt bij de gemeente waarin de werknemer woont (in de meeste gevallen digitaal). Van de werknemers met een andere dan de Nederlandse nationaliteit, wordt een soortgelijk document geëist, afgegeven door de bevoegde instanties in het thuisland.

Specifieke functiekenmerken en vaardigheden
• Sociale vaardigheden, benodigd voor het omgaan met medewerkers binnen diverse geledingen van de organisatie en voor het instrueren, motiveren en corrigeren van (eigen) medewerkers.
• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en Engelse en/of Duitse taal benodigd voor het geven van instructies en informatie de te leveren dienstverlening en te volgen procedures.
• Flexibel in het verrichten van diverse werkzaamheden.

Beschrijving van de missie

Organizing an effective and efficient flow of goods, in accordance with established quality standards and logistical / production customer planning. Motivating and managing the team in order to achieve the targets and propose improvements. Performing other common work in the department.

Profiel

5. Resultatengebieden;

I. Leiding geven;
Resultaat; Efficiënte en effectieve aansturing van het team zodanig dat de vastgestelde resultaten behaald worden. Waarborgen van veiligheid op de afdeling.

• Zorgt dat de vastgestelde resultaten (performance targets) voor het team behaald worden. Rapporteert de behaalde resultaten van het team aan de leidinggevende.
• Signaleert knelpunten in werkprocessen. Doet voorstellen tot efficiëntere werkwijzen en –methoden. controleert aangebrachte verbeteringen.
• Draagt zorg voor een optimale werkomgeving, evenals voor een gemotiveerde samenstelling van zijn afdeling.
• Adviseren t./a.v. van de periodieke personeels- en materiaalplanning.
• Verricht personele taken: initieert en begeleidt structureel werkoverleg. Is betrokken bij de selectie en introductie van nieuwe medewerkers, het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken en het begeleiden en adviseren van medewerkers met betrekking tot hun ontwikkeling. Beoordeelt de resultaten van medewerkers en stuurt deze zonodig bij.

II. Werkzaamheden coördineren;
Resultaat; Werkzaamheden coördineren zodanig dat goederen behandeld zijn conform gemaakte afspraken in het opgestelde actieplan en volgens de gemaakte planning.

• Instrueert (nieuwe) medewerkers, begeleidt, wijst taken toe en stelt prioriteiten.
• Levert, op verzoek van de leidinggevende, gegevens aan met betrekking tot productiviteit, aantal in te zetten uitzendkrachten, urenverantwoording, et cetera.
• Lost knelpunten en problemen zo veel mogelijk zelfstandig op, doet in de andere gevallen voorstellen tot het oplossen van deze knelpunten richting de leidinggevende.
• Ziet erop toe en stelt zeker dat standaards en normen worden opgevolgd en neemt daartoe de gewenste acties
• Treedt op als contactpersoon (schakel) tussen medewerkers en site management.
• Draagt zorg voor een adequate administratieve afhandeling in het warehousemanagement systeem.

III. Veiligheid en kwaliteit;
Resultaat;. realiseren van kwaliteitsdoelstellingen.

• Is verantwoordelijk voor eigen veiligheid en die van collega's en houdt zich aan de daarvoor opgestelde instructies.
• Geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aangaande de kwaliteits- en veiligheidsnormen
• Denkt actief mee over verbetering van het logistieke proces en draagt bij tot een juiste implementatie.
• Ziet erop toe dat standaards en normen worden opgevolgd en zeker gesteld.
• Bewaakt en waarborgt (procedures/richtlijnen betreffende o.a. 5S methodiek/HACCP/ISO) de veiligheid en netheid, reageert alert op signalen die de veiligheid beïnvloeden en spreekt medewerkers hierop aan.

IV. Veiligheid:
Resultaat; naleving van de regelgeving/richtlijnen, zodat de veiligheid van werknemers en bezoekers optimaal is.

• Is bekend met de interne en algemene regels/richtlijnen omtrent veiligheid en gedrag.
• Draagt er zorg voor dat betrokkenen op de hoogte zijn van de relevante regels/richtlijnen;
• Ziet toe op de naleving van d

FTE

100

Locatie

Plaats van de functie

Europe, Netherlands, Flevoland

Plaats

Almere

Criteria sollicitant

Minimaal vereist studieniveau

Hoger onderwijs

Minimaal vereist ervaringsniveau

Junior (1 to 5 years of experience)

Talen

  • Dutch (Vloeiend)
  • English (Vloeiend)